European Centre of Tourism and Business Promotion in Dubai
+971 55 2222 455

Proces zakupu nieruchomości

 

Proces zakupu nieruchomości od dewelopera w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Dubaju przedstawia się następująco:

1. Wpłata depozytu rezerwacyjnego:

Aby zarezerwować wybraną nieruchomość, klient powinien przekazać na zabezpieczony rachunek dewelopera (Escrow) do 10% jej wartości. Ten depozyt, poza szczególnymi ustaleniami, może zostać zwrócony w ciągu 28 dni.

2. Podpisanie umowy przedwstępnej:

Umowa przedwstępna, zawierająca dokładny techniczny opis nieruchomości, jest wiążącą umową prawną, wymagającą wpłaty zwykle pełnych 10% wartości, niepodlegających zwrotowi. Jeśli nabywca ubiega się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości w Dubaju, powinien najpierw upewnić się co do możliwości jego otrzymania przed podpisaniem tej umowy.

3. Umowa sprzedaży:

Może zostać podpisana w rodzimym kraju nabywcy bez potrzeby odwiedzania ZEA lub ich Ambasady. Podpisanie takiego kontraktu następuje z notariuszem, dobrze orientującym się w zagadnieniach prawa Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Umowa sprzedaży jest zazwyczaj sporządzana w języku arabskim i angielskim.

4. Rejestracja umowy sprzedaży:

Bezpośrednio po podpisaniu umowy lub nieznacznie później - po osiągnięciu określonego poziomu wpłat (często 20%) - umowę sprzedaży rejestruje się w lokalnej administracji, ustanawiając nabywcę pełnoprawnym właścicielem nieruchomości. Od tego momentu właściciel ma prawo odsprzedaży apartamentu oraz obowiązek regulowania wpłat (zgodny z ustaleniami przedwstępnymi).

Koszt zakupu nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zamyka się zwykle w okolicach do 3% wartości nieruchomości, zawierających opłatę dla notariusza i ewentualną obsługę kredytu.